Tack för att du vill bli medlem!

Tack för att du vill bli medlem i Bromma Support!

Betala in din medlemsavgift på bankgironummer 848-8413. Glöm inte att skriva för och efternamn på den medlemskapet gäller, i textfältet.

Medlemsavgiften är 100 kr.

Upp till 15 år så är medlemsavgiften 50 kr.

Välkommen till Grimsta! Nu kör vi!