Tack för att du vill bli medlem!

Tack för att du vill bli medlem i Bromma Support! Betala in din medlemsavgift på bankgironummer 848-8413. Glöm inte att skriva för och efternamn på den medlemskapet gäller, i textfältet. Nyhet: Nu har vi skaffat Swish. Vårt nummer är 123 589 … Fortsätt läsa Tack för att du vill bli medlem!